گروت اپوکسی دو جزئی

GR-E2
گروت اپوکسی دو جزئی

گروت اپوکسی دو جزئی

گروت اپوکسی دوجزئی، در واقع یک پر کننده یا چسب بسیار قوی برای نصب و اتصال دو مقطع سازه ای می باشد. ویژگی اصلی گروت های تولید شده با بنیان رزین اپوکسی، مقاومت بسیار زیاد آنها در برابر بارهای دینامیکی، نظیر ضربه و ارتعاش است.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش