میکرو ژل الیافی

LS-GEL10
ژل میکروسیلیکا الیاف دار

ژل میکروسیلیکا

ژل میکروسیلیکا در تیپ میکروژل الیافی، محصولی است تاثیر گذار، برای ساخت بتن های پرمقاومت، روان و توانمند. این محصول در دسته انواع ژل میکروسیلیس قرار گرفته و تمامی خواص مربوط به آن را دارد. از این محصول برای بتن ریزی در محیط های مرطوب و در معرض یون های تخریبگر شیمیایی، بسیار استفاده می شود.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش