نانو ژل الیافی

CA-GEL30
ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس در تیپ نانو ژل الیافی، محصولی است، که به عنوان یک افزودنی کامل برای ساخت بتن های آببند، پر مقاومت و با دوام به کار می رود. این محصول در دسته انواع ژل میکروسیلیس قرار گرفته و تمامی خواص مربوط به آن را دارد.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش