سیلیکا ژل الیافی

NS-GEL20
ژل میکروسیلیس الیاف دار

ژل سیلیکافیوم

ژل سیلیکافیوم در تیپ سیلیکا ژل الیافی، محصولی است بسیار موثر، برای ساخت بتن های آب بند، روان و توانمند. این محصول در دسته انواع ژل میکروسیلیس قرار گرفته و تمامی خواص مربوط به آن را دارد. از این محصول برای آببندی و نفوذناپذیری دیوارهای حایل بتنی، به وفور استفاده می شود.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش