ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس با نام های گوناگون نظیر ژل سیلیکافیوم، میکروژل و پاورژل از موثر ترین افزودنی های بتن برای ساخت بتن آببند، پر مقاومت و با دوام می باشد. میکروسیلیس، فوق روان کننده، واترپروف، الیاف بتن و پوزولان ها اجزای تشکیل دهنده این محصول هستند برای دست یافتن به تمامی نیاز های مورد انتظار از بتن، انواع ژل میکروسیلیس را با ترکیب ها و اثر گذاری های متفاوتی تولید و عرضه کردیم. ویژگی خاص و متمایز ژل میکروسیلیس بافر، وزن مخصوص استاندارد آن می باشد
پاور ژل الیاف دار

پاور ژل الیافی

پاور ژل میکروسیلیس یا پاورژل الیاف دار، قدرتمند ترین محصول از دسته افزودنی های بتن، موثر برای ساخت بتن ابر روان، نفوذناپذیر، پر مقاومت، با دوام و به طور کلی با کیفیت است. ما پاورژل الیافی بافر را برای تولید بتن های توانمند، توصیه می کنیم، زیرا تمامی مواد تشکیل دهنده آن، تاثیر مستقیم در افزایش شاخص های کیفیت بتن دارند.

مشاهده جزئیات...>
ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس در تیپ نانو ژل الیافی، محصولی است، که به عنوان یک افزودنی کامل برای ساخت بتن های آببند، پر مقاومت و با دوام به کار می رود. این محصول در دسته انواع ژل میکروسیلیس قرار گرفته و تمامی خواص مربوط به آن را دارد.

مشاهده جزئیات...>
 
ژل میکروسیلیس الیاف دار

ژل سیلیکافیوم

ژل سیلیکافیوم در تیپ سیلیکا ژل الیافی، محصولی است بسیار موثر، برای ساخت بتن های آب بند، روان و توانمند. این محصول در دسته انواع ژل میکروسیلیس قرار گرفته و تمامی خواص مربوط به آن را دارد. از این محصول برای آببندی و نفوذناپذیری دیوارهای حایل بتنی، به وفور استفاده می شود.

مشاهده جزئیات...>
ژل میکروسیلیکا الیاف دار

ژل میکروسیلیکا

ژل میکروسیلیکا در تیپ میکروژل الیافی، محصولی است تاثیر گذار، برای ساخت بتن های پرمقاومت، روان و توانمند. این محصول در دسته انواع ژل میکروسیلیس قرار گرفته و تمامی خواص مربوط به آن را دارد. از این محصول برای بتن ریزی در محیط های مرطوب و در معرض یون های تخریبگر شیمیایی، بسیار استفاده می شود.

مشاهده جزئیات...>
 
مشـاوره فنـی و فـروش