زودگیر بتن

AC-CP , AC-CL
زودگیر بتن

زودگیر بتن

زودگیر بتن ، آنی گیر و پودر شات همگی نام محصولی است که زمان گیرش را کوتاه می کند. این اثر در شرایط متفاوت، نظیر بتن ریزی در سرما، شات کریت، ساخت قطعات پیش ساخته و مسدود نمودن محل نشت آب با ملات های آنی گیر کاربرد دارد.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش