همـکاری با بافــر

اعضای خانواده بافــر، سه ویژگی را در خود نهادینه می کنند. صداقت، تخصص، و بیش از همه، تعهد به آرمان های بافــر. ما همیشه در پی جذب نفراتی با این سه ویژگی در تمامی موقعیت های موجود هستیم و آماده ایم تا نهایت تلاش را در جهت پیشرفت و توسعه این خانواده انجام دهیم. برای پیوستن به خانواده بافر در هر یک از موقعیت های زیر، کلیک نمایید.

استخـدام در بافــر

مشاهده جزئیات...>

نـماینـدگـی و عامـلیت از بــافر

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش