Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/baffer/public_html/wp-includes/compat.php on line 502

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/baffer/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 258

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/baffer/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/baffer/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/baffer/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/baffer/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/baffer/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/baffer/public_html/wp-content/themes/buffer/functions.php on line 20

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/baffer/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/baffer/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/baffer/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
چسب بلوک | چسب بلوک هبلکس | چسب بلوک سبک | چسب بلوک سبک گازی

چسب بلوک

GL-HB
چسب بلوک هبلکس

چسب بلوک

چسب بلوک ، در راستای گسترش و توسعه صنعتی سازی روش های ساخت و حذف روش های سنتی، تولید و عرضه شد. این چسب، برای نصب انواع بلوک سبک کاربرد دارد و به دلیل مصرف بیشتر برای نصب بلوک هبلکس، به چسب هبلکس نیز نامیده می شود. چسب بلوک بافر با توجه به نیاز پروژه، در دو شکل چسب بلوک خمیری و چسب بلوک پودری تولید و عرضه می شود.

مشاهده جزئیات...>