فوق روان کننده نوترال / 1.5-0.5

NS-Flow50
فوق روان کننده بتن نوترال

فوق روان کننده بتن نوترال

فوق روان کننده بتن نوترال، با میزان مصرف ۱٫۵ – ۰٫۵ درصد وزن سیمان مصرفی، یک محصول کاهش دهنده آب مصرفی بتن، و افزایش دهنده روانی و مقاومت آن می باشد. این فوق روان کننده از فرآوری پودر نفتالین سولفونات تولید و عرضه می گردد. فوق روان کننده نفتالینی تا پیش از عرضه ابر روان کننده های کربوکسیلاتی، پر مصرف ترین نوع رونساز های بتن بودند.امروزه از این محصولات برای افزایش روانی و مقاومت در بتن هایی با اسلامپ متوسط (۸-۱۰) استفاده می کنند.

مشاهده جزئیات...>