فوق روان کننده بتن

روان کننده، فوق روان کننده و ابر روان کننده بتن، هر سه به عنوان کاهنده آب بتن مورد استفاده قرار می گیرند. بنیان شیمیایی پر مصرف در این محصولات، لیگنو سولفونات، نفتالین سولفونات و پلی کربوکسیلات اتر می باشد. برای ارایه فوق روان کننده و ابر روان کننده، سه اولویت را دنبال می کنیم. تهیه مواد اولیه با کیفیت، تولید دقیق همراه با فرمولاسیون انحصاری، و آزمایش های مستمر گوناگون جهت نظارت بر کیفیت محصول.
ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن با میزان مصرف ۰٫۳ – ۰٫۱ درصد وزن سیمان مصرفی، موثر ترین محصول کاهنده آب بتن برای ساخت بتن های بسیار روان، خودتراکم و پرمقاومت، با کمترین میزان مصرف می باشد. این محصول که از فرآوری رزین های پلی کربوکسیلات اتر بدست می آید، علاوه بر افزایش روانی بتن در نسبت های آب به سیمان ثابت، این روانی را در زمان مناسب نگه داشته و به اصطلاح موجب حفظ اسلامپ بتن می شود.

مشاهده جزئیات...>
سوپر روان کننده بتن

سوپر روان کننده بتن

سوپر روان کننده بتن با میزان مصرف ۰٫۶ – ۰٫۲ درصد وزن سیمان مصرفی، از فرآوری رزین پلی کربوکسیلات اتر تولید و عرضه می شود. میزان مصرف سوپر روان کننده بتن و قیمت تمام شده مقرون به مصرفه، آن را به محصولی ویژه در فروش فوق روان کننده های بتن نموده است. این محصول برای افزایش روانی و مقاومت های اولیه و نهایی در بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات...>
 
فوق روان کننده کربوکسیلاتی

فوق روان کننده کربوکسیلاتی

فوق روان کننده کربوکسیلاتی با میزان مصرف ۰٫۹ – ۰٫۳ درصد وزن سیمان مصرفی، که با نام فوق روانساز پلی کربوکسیلاتی نیز مشهور است، یکی از پر مصرف ترین محصولات فوق روان کننده در سالهای اخیر در پروژه های عمرانی می باشد. این محصول  با فرآوری رزین های پلی کربوکسیلات اتر و با هدف افزایش روانی و مقاومت بتن برای بتن ریزی در شرایط نرمال، از نظر مشخصات بتن و شرایط آب و هوایی تولید و عرضه می شود.

مشاهده جزئیات...>
فوق روان کننده بتن نوترال

فوق روان کننده بتن نوترال

فوق روان کننده بتن نوترال، با میزان مصرف ۱٫۵ – ۰٫۵ درصد وزن سیمان مصرفی، یک محصول کاهش دهنده آب مصرفی بتن، و افزایش دهنده روانی و مقاومت آن می باشد. این فوق روان کننده از فرآوری پودر نفتالین سولفونات تولید و عرضه می گردد. فوق روان کننده نفتالینی تا پیش از عرضه ابر روان کننده های کربوکسیلاتی، پر مصرف ترین نوع رونساز های بتن بودند.امروزه از این محصولات برای افزایش روانی و مقاومت در بتن هایی با اسلامپ متوسط (۸-۱۰) استفاده می کنند.

مشاهده جزئیات...>
 
روان کننده بتن

روان کننده بتن

روان کننده بتن ، با میزان مصرف ۲٫۰ – ۱٫۰ درصد وزن سیمان مصرفی، یک محصول ترکیبی از نفتالین سولفونات و لیگنو سولفونات است، که برای افزایش روانی و مقاومت در بتن و ملات کاربرد دارد. این محصول برای بتن هایی با نسبت آب به سیمان بالا عملکرد بسیار خوبی دارند و با توجه به قیمت اقتصادی آن، می تواند برای بتن ریزی در شرایط خاص، بسیار مناسب باشد.

مشاهده جزئیات...>