گروت سیمانی ویژه

GR-CS
گروت ویژه

گروت سیمانی ویژه

گروت سیمانی ویژه که از آن به نام گروت ویژه نیز یاد می کنند، در واقع یک پودر ترکیبی از مواد و افزودنی های گوناگون است، که پس از اختلاط با آب به یک ملات سیال با خواص ویژه تبدیل می شود. از خواص ویژه ذکر شده، می توان به روانی زیاد و مقاومت فشاری حداقل  ۸۰۰ kg/cm اشاره نمود.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش