پاور ژل الیافی

P-GEL1
پاور ژل الیاف دار

پاور ژل الیافی

پاور ژل میکروسیلیس یا پاورژل الیاف دار، قدرتمند ترین محصول از دسته افزودنی های بتن، موثر برای ساخت بتن ابر روان، نفوذناپذیر، پر مقاومت، با دوام و به طور کلی با کیفیت است. ما پاورژل الیافی بافر را برای تولید بتن های توانمند، توصیه می کنیم، زیرا تمامی مواد تشکیل دهنده آن، تاثیر مستقیم در افزایش شاخص های کیفیت بتن دارند.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش