چسب بلوک

GL-HB
چسب بلوک هبلکس

چسب بلوک

چسب بلوک ، در راستای گسترش و توسعه صنعتی سازی روش های ساخت و حذف روش های سنتی، تولید و عرضه شد. این چسب، برای نصب انواع بلوک سبک کاربرد دارد و به دلیل مصرف بیشتر برای نصب بلوک هبلکس، به چسب هبلکس نیز نامیده می شود. چسب بلوک بافر با توجه به نیاز پروژه، در دو شکل چسب بلوک خمیری و چسب بلوک پودری تولید و عرضه می شود.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش