چسب بتن آب بند

GL-CW
چسب بتن آب بند

چسب بتن آب بند

چسب بتن آب بند، برای ساخت ملات ها و بتن های آببند، استفاده می گردد. این محصول یک مایع امولسیونی سفید رنگ است، که به ملات یا بتن اضافه شده، و موجب افزایش قوام، چسبندگی و نفوذناپذیری آن می شود. چسب بتن آببند برای اجرای ملات آب بندی، نظیر استخر مناسب است.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش