سوپر روان کننده بتن / 0.6-0.2

CA-Flow61
سوپر روان کننده بتن

سوپر روان کننده بتن

سوپر روان کننده بتن با میزان مصرف ۰٫۶ – ۰٫۲ درصد وزن سیمان مصرفی، از فرآوری رزین پلی کربوکسیلات اتر تولید و عرضه می شود. میزان مصرف سوپر روان کننده بتن و قیمت تمام شده مقرون به مصرفه، آن را به محصولی ویژه در فروش فوق روان کننده های بتن نموده است.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش