روان کننده بتن / 2.0-1.0

LS-Flow40
روان کننده بتن

روان کننده بتن

روان کننده بتن، با میزان مصرف ۲٫۰ – ۱٫۰ درصد وزن سیمان مصرفی، یک محصول ترکیبی از نفتالین سولفونات و لیگنو سولفونات است، که برای افزایش روانی و مقاومت در بتن و ملات کاربرد دارد. این محصول برای بتن هایی با نسبت آب به سیمان بالا عملکرد بسیار خوبی دارد.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش