ضدیخ بتن

ضدیخ بتن، افزودنی موثری در جهت افزایش سرعت گیرش و دمای بتن در شرایط آب و هوایی سرد می باشد. ما این محصول را برای شرایط آب و هوایی گوناگون در مدل های ضدیخ بتن ویژه و ضدیخ بتن نرمال تولید و عرضه نمودیم. عدم وجود هرگونه مشتقات یون کلر، ویژگی ممتاز ضدیخ بتن بافر می باشد.
ضدیخ بتن ویژه

ضدیخ بتن ویژه

ضدیخ بتن ویژه ، به عنوان تاثیر گذار ترین مکمل بتن برای بتن ریزی در شرایط آب و هوایی سرد می باشد. ما ضدیخ بتن ویژه را برای شرایط آب و هوایی بسیار سرد و همچنین بتن های مسلح طراحی و تولید کردیم. این محصول برای بتن ریزی در دمای +۱۰ تا -۱۵ مناسب است.

مشاهده جزئیات...>
ضدیخ بتن

ضدیخ بتن نرمال

ضدیخ بتن نرمال، همانند ضدیخ بتن ویژه، افزودنی موثر در بتن، برای افزایش سرعت گیرش و دما در بتن می باشد. این محصول برای بتن ریزی بتن های مسلح، در شرایط آب و هوایی سرد، طراحی و تولید شده است. این محصول برای بتن ریزی در دمای +۱۰ تا -۷ مناسب است.

مشاهده جزئیات...>
 
ضدیخ ملات

ضدیخ ملات

ضدیخ ملات محصولی است بر پایه و بنیان کلراید. این محصول برای ساخت ملات و بتن غیر مسلح در شرایط آب و هوایی سرد و یخبندان مناسب بوده و از قطع عملیات ساختمانی در این شرایط جلوگیری می نماید.

مشاهده جزئیات...>
زودگیر بتن

زودگیر بتن

زودگیر بتن ، آنی گیر و پودر شات همگی نام محصولی است که زمان گیرش را کوتاه می کند. این اثر در شرایط متفاوت، نظیر بتن ریزی در سرما، شات کریت، ساخت قطعات پیش ساخته و مسدود نمودن محل نشت آب با ملات های آنی گیر کاربرد دارد.

مشاهده جزئیات...>
 
مشـاوره فنـی و فـروش