رویدادها

افزودنی های بتن

افزودنی های بتن

افزودنی های بتن مواد افزودنی بتن محصولاتی هستند به عنوان مکمل بتن مصرفی در انواع سازه ها و مقاطع بتنی که ...
واتراستاپ هیدروفیلی

واتراستاپ هیدروفیلی

واتراستاپ هیدروفیلی واتراستاپ هیدروفیلی یکی از فناورانه ترین محصولات در حوزه ساختمان می باشد. واتر استاپ هیدروفیلی یک واتراستاپ منبسط ...